پروفایل

تاریخچه

امروز

لیلا کوروشی

5 ثانیه

سبک روند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

محسن احمدی

45 دقیقه

عکس طبیعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

timeline timeline timeline

سونیا تنها

2 ساعت

ایجاد یک پروژه جدید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

timeline timeline timeline timeline timeline
<div class="timeline-simple">
  <p class="timeline-title">History</p>

  <div class="timeline-list">
    <p class="meta-update-day">Today</p>
    
    <div class="timeline-post-content">
      <div class="user-profile">
        <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
      </div>
      <div class="">
        <h4>لیلا کوروشی</h4>
        <p class="meta-time-date">5 sec</p>
        <div class="">
          <svg> ... </svg>
          <h6 class="">سبک روند</h6>
          <p class="post-text">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
          consequat.</p>
          <div class="post-contributers">
            <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
            <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
            <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
            <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
            <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="timeline-post-content post-gallery">
      <div class="user-profile">
        <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
      </div>
      <div class="">
        <h4>محسن احمدی</h4>
        <p class="meta-time-date">45 min</p>
        <div class="">
          <svg> ... </svg>
          <h6 class="">عکس طبیعت</h6>
          <p class="post-text">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
          consequat.</p>
          <div class="post-gallery-img">
            <img src="assets/img/400x300.jpg" class="">
            <img src="assets/img/400x300.jpg" class="">
            <img src="assets/img/400x300.jpg" class="">
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="timeline-post-content">
      <div class="user-profile">
        <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
      </div>
      <div class="">
        <h4>سونیا تنها</h4>
        <p class="meta-time-date">2 hr</p>
        <div class="">
          <svg> ... </svg>
          <h6 class="">ایجاد یک پروژه جدید</h6>
          <p class="post-text">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
          consequat.</p>
          <div class="post-contributers">
            <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
            <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
            <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
            <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
            <img src="assets/img/90x90.jpg" class="">
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

مدرن

 • timeline

  چارچوب جلویی

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

  بیشتر بخوانید

 • timeline

  توسعه دهنده وب

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

  بیشتر بخوانید

 • timeline

  توسعه تم

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

  بیشتر بخوانید

 • timeline

  توسعه دهنده پلاگین

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

  بیشتر بخوانید

<div class="container mt-container">
  <ul class="modern-timeline pl-0">
    <li>
      <div class="modern-timeline-badge"></div>
      <div class="modern-timeline-panel">
        <div class="modern-timeline-preview"><img src="assets/img/509x343.jpg" alt="timeline"></div>
        <div class="modern-timeline-body">
          <h4 class="mb-4">Front-End Framework</h4>
          <p class="mb-4">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است</p>
          <p><a href="javascript:void(0);" class="btn btn-outline-primary mt-2">Read more</a></p>
        </div>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="modern-timeline-badge"></div>
      <div class="modern-timeline-panel">
        <div class="modern-timeline-preview"><img src="assets/img/509x343.jpg" alt="timeline"></div>
        <div class="modern-timeline-body">
          <h4 class="mb-4">Web Development</h4>
          <p class="mb-4">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است</p>
          <p><a href="javascript:void(0);" class="btn btn-outline-primary mt-2">Read more</a></p>
        </div>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="modern-timeline-badge"></div>
      <div class="modern-timeline-panel">
        <div class="modern-timeline-preview"><img src="assets/img/509x343.jpg" alt="timeline"></div>
        <div class="modern-timeline-body">
          <h4 class="mb-4">Theme Development</h4>
          <p class="mb-4">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است</p>
          <p><a href="javascript:void(0);" class="btn btn-outline-primary mt-2">Read more</a></p>
        </div>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="modern-timeline-badge"></div>
      <div class="modern-timeline-panel">
        <div class="modern-timeline-preview"><img src="assets/img/509x343.jpg" alt="timeline"></div>
        <div class="modern-timeline-body">
          <h4 class="mb-4">Plugin Development</h4>
          <p class="mb-4">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است</p>
          <p><a href="javascript:void(0);" class="btn btn-outline-primary mt-2">Read more</a></p>
        </div>
      </div>
    </li>
    <li class="position-static">
      <div class="modern-timeline-top"></div>
    </li>
    <li class="position-static">
      <div class="modern-timeline-bottom"></div>
    </li>
  </ul>
</div>

Basic

10:00

به روزرسانی لاگ مربوط به سرور

25 دقیقه قبل

12:45

تهیه فایل های پشتیبان EOD

2 ساعت قبل

14:00

ارسال ایمیل به HR و ادمین

4 ساعت قبل

16:00

تماس کنفرانسی با مدیر بازاریابی.

6 ساعت قبل

17:00

اسناد جمع آوری شده از سارا

9 ساعت قبل

16:00

راه اندازی مجدد با موفقیت

8 ساعت قبل

<div class="mt-container mx-auto">
  <div class="timeline-line">
    
    <div class="item-timeline">
      <p class="t-time">10:00</p>
      <div class="t-dot t-dot-primary">
      </div>
      <div class="t-text">
        <p>به روزرسانی لاگ مربوط به سرور</p>
        <p class="t-meta-time">25 mins ago</p>
      </div>
    </div>

    <div class="item-timeline">
      <p class="t-time">12:45</p>
      <div class="t-dot t-dot-success">
      </div>
      <div class="t-text">
        <p>تهیه فایل های پشتیبان EOD</p>
        <p class="t-meta-time">2 hrs ago</p>
      </div>
    </div>

    <div class="item-timeline">
      <p class="t-time">14:00</p>
      <div class="t-dot t-dot-warning">
      </div>
      <div class="t-text">
        <p>Send Mail to HR and Admin</p>
        <p class="t-meta-time">4 hrs ago</p>
      </div>
    </div>

    <div class="item-timeline">
      <p class="t-time">16:00</p>
      <div class="t-dot t-dot-info">
      </div>
      <div class="t-text">
        <p>تماس کنفرانسی با مدیر بازاریابی.</p>
        <p class="t-meta-time">6 hrs ago</p>
      </div>
    </div>

    <div class="item-timeline">
      <p class="t-time">17:00</p>
      <div class="t-dot t-dot-danger">
      </div>
      <div class="t-text">
        <p>اسناد جمع آوری شده از <a href="javascript:void(0);">Sara</a></p>
        <p class="t-meta-time">9 hrs ago</p>
      </div>
    </div>

    <div class="item-timeline">
      <p class="t-time">16:00</p>
      <div class="t-dot t-dot-dark">
      </div>
      <div class="t-text">
        <p>راه اندازی مجدد با موفقیت</p>
        <p class="t-meta-time">8 hrs ago</p>
      </div>
    </div>

  </div>                  
</div>

با تصاویر

09:00

avatar

25 دقیقه قبل

تماس کنفرانسی با مدیر بازاریابی.

10:00

L

2 ساعت قبل

راه اندازی مجدد با موفقیت

11:00

avatar

4 ساعت قبل

تهیه فایل های پشتیبان EOD

12:00

avatar

6 ساعت قبل

اسناد جمع آوری شده از سارا

14:00

G

9 ساعت قبل

بارگیری فایل PDF

<div class="mt-container mx-auto">
  <div class="timeline-alter">
    
    <div class="item-timeline">
      <div class="t-time">
        <p class="">09:00</p>
      </div>
      <div class="t-img">
        <img src="assets/img/90x90.jpg">
      </div>
      <div class="t-meta-time">
        <p class="">25 mins ago</p>
      </div>
      
      <div class="t-text">
        <p>تماس کنفرانسی با مدیر بازاریابی.</p>
      </div>
    </div>

    <div class="item-timeline">
      <div class="t-time">
        <p class="">10:00</p>
      </div>
      <div class="t-usr-txt">
        <p><span>L</span></p>
      </div>
      <div class="t-meta-time">
        <p class="">2 hrs ago</p>
      </div>
      
      <div class="t-text">
        <p>راه اندازی مجدد با موفقیت</p>
      </div>
    </div>

    <div class="item-timeline">
      <div class="t-time">
        <p class="">11:00</p>
      </div>
      <div class="t-img">
        <img src="assets/img/90x90.jpg">
      </div>
      <div class="t-meta-time">
        <p class="">4 hrs ago</p>
      </div>
      
      <div class="t-text">
        <p>تهیه فایل های پشتیبان EOD</p>
      </div>
    </div>

    <div class="item-timeline">
      <div class="t-time">
        <p class="">12:00</p>
      </div>
      <div class="t-img">
        <img src="assets/img/90x90.jpg">
      </div>
      <div class="t-meta-time">
        <p class="">6 hrs ago</p>
      </div>
      
      <div class="t-text">
        <p>اسناد جمع آوری شده از <a href="javascript:void(0);">Sara</a></p>
      </div>
    </div>

    <div class="item-timeline">
      <div class="t-time">
        <p class="">14:00</p>
      </div>
      <div class="t-usr-txt">
        <p><span>G</span></p>
      </div>
      <div class="t-meta-time">
        <p class="">9 hrs ago</p>
      </div>
      
      <div class="t-text">
        <p>بارگیری فایل PDF</p>
      </div>
    </div>

  </div>
</div>