دراگولا

avatar
نیاز به تأیید دارد

راضیه

avatar
ملاقات با مشتری

مهناز ریاضی

avatar
اطلاعات پروژه

رضوانه پارسی

avatar
ویرایش شده پس از عروق

مهدی رسوایی

avatar
ملاقات با رهبر پروژه

معصومه حسینی

avatar
نیاز به تأیید دارد

ایمان پاکروح

avatar
ملاقات با مشتری

روکسانا

avatar
اطلاعات پروژه

علی

avatar
ویرایش شده پس از عروق

هومن سیدی

avatar
ملاقات با رهبر پروژه

دانیال مرادی

dragula([$('left-defaults'), $('right-defaults')])
.on('drag', function (el) {
console.log(el);
el.className += ' el-drag-ex-1';
}).on('drop', function (el) {
console.log(el);
el.className = el.className.replace('el-drag-ex-1', '');
}).on('cancel', function (el) {
console.log(el);
el.className = el.className.replace('el-drag-ex-1', '');
});

نماد تغییر می کند

avatar
علی

ارسال جدید توسط علی نوشته شده است.

avatar
حمید لولایی

جلسه پروژه جدید

avatar
مهناز ریاضی

جزئیات پروژه جدید را از مهناز دریافت کنید

avatar
رضوانه پارسی

یک پست توسط رضوانه ویرایش می شود.

avatar
دانیال مرادی

دانیال پرواز دارد.

avatar
مهدی حسینی

ارسال جدید توسط علی نوشته شده است.

avatar
زهرا مجتهد

جلسه پروژه جدید

avatar
مهناز

جزئیات پروژه جدید را از مهناز دریافت کنید

avatar
مهدی جوان

یک پست توسط رضوانه ویرایش می شود.

avatar
لیلا فرهانی

دانیال پرواز دارد.

dragula([document.getElementById("left-events"), document.getElementById("right-events")])
.on('drag', function (el) {
console.log(el);
el.className += ' el-drag-ex-2';
el.className = el.className.replace('ex-moved', '');
})
.on('drop', function (el, target, source, sibling) {
console.log(el);
el.className = el.className.replace('el-drag-ex-2', '');
el.className += ' ex-moved';
})
.on('over', function (el, container) {
container.className += ' ex-over';
})
.on('out', function (el, container) {
container.className = container.className.replace('ex-over', '');
})
.on('cancel', function (el) {
console.log(el);
el.className = el.className.replace('el-drag-ex-2', '');
});

حذف کاربر

avatar
دانیال مرادی نظر دانیال در موردوضیعت

18 دقیقه پیش

avatar
محمد شاهی محمد در مورد دانیال اظهار نظر کرد وضیعت

18 دقیقه پیش

avatar
زهرا مجتهد درباره مهناز اظهار نظر کرد وضیعت

18 دقیقه پیش

avatar
محمد رضایی نظر در مورد مهدی جوان وضیعت

18 دقیقه پیش

avatar
مینا حسینی نظر در مورد رضوانه پارسی وضیعت

18 دقیقه پیش

avatar
هوشنگ شرافتنظر در مورد محسن احمدیوضیعت

18 دقیقه پیش

dragula([$('left-rm-spill'), $('right-rm-spill')], { removeOnSpill: true })
.on('drag', function (el) {
console.log(el);
el.className += ' el-drag-ex-3';
}).on('drop', function (el) {
console.log(el);
el.className = el.className.replace('el-drag-ex-3', '');
}).on('cancel', function (el) {
console.log(el);
el.className = el.className.replace('el-drag-ex-3', '');
});

فید اخبار

avatar
زهرا مجتهد

11 ساعت پیش

لورم ایپسوم متن, لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
مریم ، حمید و 19 نفر دیگر مانند این
avatar
ایرج دامدار

11 ساعت پیش

لورم ایپسوم متن, لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
مریم ، حمید و 19 نفر دیگر مانند این
avatar
حمید کولاکی

11 ساعت پیش

لورم ایپسوم متن, لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
مریم ، حمید و 19 نفر دیگر مانند این
avatar
ایرج حامد

11 ساعت پیش

لورم ایپسوم متن, لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
مریم ، حمید و 19 نفر دیگر مانند این
dragula([$('left-rollbacks'), $('right-rollbacks')], { revertOnSpill: true })
.on('drag', function (el) {
console.log(el);
el.className += ' el-drag-ex-4';
}).on('drop', function (el) {
console.log(el);
el.className = el.className.replace('el-drag-ex-4', '');
}).on('cancel', function (el) {
console.log(el);
el.className = el.className.replace('el-drag-ex-4', '');
});

هندلر را بکشید

 • 5
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
مهندسی و امنیت
+
 • 5
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
دفتر جلو
+
 • 2
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
لجستیک
+
 • 5
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
بازاریابی و فروش
+
 • 9
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
ادمین
+
 • 8
 • avatar
 • avatar
 • avatar
 • avatar
HR
+
dragula([$('left-lovehandles'), $('right-lovehandles')], {
moves: function (el, container, handle) {
return el;
return handle.className === 'handle';

}
}).on('drag', function (el) {
console.log(el);
el.className += ' el-drag-ex-5';
}).on('drop', function (el) {
console.log(el);
el.className = el.className.replace('el-drag-ex-5', '');
}).on('cancel', function (el) {
console.log(el);
el.className = el.className.replace('el-drag-ex-5', '');
})