فیلتر ستون

Record No. نام کوچک نام فامیلی ایمیل وضیعت عمل
1 رضا امیری johndoe@yahoo.com تایید شده
2 ایمان پاکروح پاکروح andyking@gmail.com در انتظار
3 سیناح امیری lisadoe@live.com معلق
نام کوچک نام فامیلی ایمیل وضیعت

جستجوی ستون فردی (ورودی متن)

نمایش / مخفی کردن ستون ها

نام موقعیت دفتر سن تاریخ شروع حقوق عمل
ایمان پاکروح معمار سیستم تهران 20 1394/3/18 32000 تومان
حمید آذری حسابدار مشهد 63 1394/07/25 38000 تومان
رضا طالبی نویسنده فنی شیراز 66 1394/01/12 38000 تومان
فاطمه محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript تهران 22 1394/03/29 38000 تومان
مهدی محمدی حسابدار مشهد 33 1394/11/28 38000 تومان
ساشا محمدی متخصص ادغام نیویورک 20 1394/12/02 38000 تومان
زهرا پر دستیار فروش شیراز 59 1394/08/06 38000 تومان
احمد سیبا متخصص ادغام مشهد 55 1394/10/14 655000 تومان
مریم گلی توسعه دهنده Javascript شیراز 39 1394/09/15 38000 تومان
مهدی یراحی مهندس نرم افزار تهران 23 1394/12/13 38000 تومان
مینا طالبی مدیر دفتر لندن 30 1394/12/19 38000 تومان
ایرج طاهری پشتیبانی از رهبر تهران 22 1394/03/03 325000 تومان
احمد طباطبایی مدیر منطقه شیراز 36 1394/10/16 445000 تومان
فهمیم رضایی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1394/12/18 38000 تومان
محمدرضا قنبری مدیر منطقه لندن 19000 1394/03/17 38000 تومان
سینا طاهری طراح بازاریابی لندن 66 1394/11/27 38000 تومان
امیر مرادی مدیر ارشد مالی (CFO) نیویورک 64 1394/06/09 75000 تومان
گلوریا کوچک مدیر سیستم نیویورک 59 1394/04/10 38000 تومان
مهسا سیامکی مهندس نرم افزار لندن 41 1394/10/13 38000 تومان
مانی بانی سر پرسنل تهران 35 1394/09/26 38000 تومان
جانی دپ رهبر توسعه نیویورک 30 1394/09/03 38000 تومان
یوری بویکا مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 1394/06/25 38000 تومان
رضا طهماسبی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1394/12/12 38000 تومان
دوریس وایلدر دستیار فروش رشت 23 1394/09/20 38000 تومان
آنجلیکا راموس مدیر ارشد اجرایی (مدیرعامل) لندن 47 1394/10/09 120000 تومان
گاوین جویسش توسعه دهنده تهران 42 1394/12/22 38000 تومان
جنیفر چانگ مدیر منطقه سنگاپور 28 1394/11/14 38000 تومان
احمد تنها مهندس نرم افزار شیراز 28 1394/06/07 38000 تومان
محسن یاری مدیر عامل اصلی (COO) شیراز 48 1394/03/11 $850,000
Shou Itou Regional Marketing مشهد 20 1394/08/14 $163,000
Michelle House متخصص ادغام رشت 37 1394/06/02 $95,400
سوکی برکس توسعه دهنده لندن 53 1394/10/22 $114,500
اصغر دارایی نویسنده فنی لندن 27 1394/05/07 $145,000
Gavin Cortez Team Leader شیراز 22 1394/10/26 $235,500
حمید آذز پشتیبانی پس از فروش تهران 46 1394/03/09 $324,050
Unity Butler طراح بازاریابی شیراز 47 1394/12/09 $85,675
Howard Hatfield مدیر دفتر شیراز 51 1394/12/16 $164,500
Hope Fuentes Secretary شیراز 41 1394/02/12 $109,850
Vivian Harrell Financial Controller شیراز 62 1394/02/14 $452,500
تیمو تی مدیر دفتر لندن 37 1394/12/11 $136,200
Jackson Bradshaw Director نیویورک 65 1394/09/26 $645,750
Olivia Liang Support Engineer سنگاپور 64 1394/02/03 $234,500
بهنام بانی مهندس نرم افزار لندن 38 1394/05/03 $163,500
Sakura Yamamoto Support Engineer مشهد 37 1394/08/19 $139,575
Thor Walton توسعه دهنده نیویورک 20 1394/08/11 $98,540
Finn Camacho Support Engineer شیراز 47 1394/07/07 $87,500
Serge Baldwin Data Coordinator سنگاپور 64 1394/04/09 $138,575
Zenaida Frank مهندس نرم افزار نیویورک 63 1394/01/04 $125,250
Zorita Serrano مهندس نرم افزار شیراز 56 1394/06/01 1500000 تومان,000
رضا محمدی رهبر توسعه دهنده Javascript تهران 43 1394/02/01 $75,650
Cara Stevens دستیار فروش نیویورک 46 1394/12/06 $145,600
امیرحسین مدیر منطقه لندن 47 1394/03/21 $356,250
سوسن مهدی مدیر سیستم لندن 21 1394/02/27 $103,500
Jonas Alexander توسعه دهنده شیراز 30 1394/07/14 $86,500
مینا باقری مدیر منطقه تهران 51 1394/11/13 $183,000
میکائیل Bruce توسعه دهنده Javascript سنگاپور 29000 1394/06/27 $183,000
Donna Snider Customer Support نیویورک 27 1394/01/25 $112,000
نام موقعیت دفتر سن تاریخ شروع حقوق عمل